Hội thảo trực tuyến Uro-Hackathon tại MIS

Thứ hai, 21/06/2021, 10:39 GMT+7

Thông tin từ Hội Niệu - Thận học TP. Hồ Chí Minh, kính mời quý đồng nghiệp tham gia Hội thảo trực tuyến "Uro-Hackathon tại MIS"

Thời gian: 14g15 - 16g00 ngày 26 tháng 6 năm 2021 (thứ bảy)

Đăng ký: https://zoom.us/webinar/register/WN_iblpuDVPQe2dieE-FV4J6w
Uro_Hackathon_in_MIS-01
Uro_Hackathon_in_MIS-02