Hội nghị - Hội thảo

Hội thảo khoa học Tầm soát và điều trị bệnh lý đường tiết niệu dưới
28/11/2022, 08:24

Hội thảo khoa học Tầm soát và điều trị bệnh lý đường tiết niệu dưới

Thông báo số 1 Hội nghị khoa học Bệnh viện Bình Dân lần thứ 20
10/11/2022, 15:15

Thông báo số 1 Hội nghị khoa học Bệnh viện Bình Dân lần thứ 20

Hội thảo khoa học Điều trị Ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến xa - Cơ hội và thách thức
10/11/2022, 10:12

Hội thảo khoa học Điều trị Ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến xa - Cơ hội và thách thức

Hội thảo khoa học Chất đối vận GNRH - Liệu pháp nội tiết mới trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt
05/11/2022, 10:14

Hội thảo khoa học Chất đối vận GNRH - Liệu pháp nội tiết mới trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt

Hội thảo Ứng dụng thuốc sinh học tương tự trong điều trị ung thư
07/09/2022, 13:35

Hội thảo Ứng dụng thuốc sinh học tương tự trong điều trị ung thư

1
Hội thảo khoa học Tầm soát và điều trị bệnh lý đường tiết niệu dưới
2
Thông báo số 1 Hội nghị khoa học Bệnh viện Bình Dân lần thứ 20
3
Hội thảo khoa học Điều trị Ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến xa - Cơ hội và thách thức
4
Hội thảo khoa học Chất đối vận GNRH - Liệu pháp nội tiết mới trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt
5
Hội thảo Ứng dụng thuốc sinh học tương tự trong điều trị ung thư