Hội nghị - Hội thảo

Hội thảo khoa học Cập nhật điều trị ngoại khoa bệnh trào ngược dạ dày - thực quản (GERD)
15/03/2024, 15:26

Hội thảo khoa học Cập nhật điều trị ngoại khoa bệnh trào ngược dạ dày - thực quản (GERD)

Hội thảo khoa học Điều trị bệnh Trĩ với phương pháp tạo hình mô Trĩ bằng Laser
15/03/2024, 14:41

Hội thảo khoa học Điều trị bệnh Trĩ với phương pháp tạo hình mô Trĩ bằng Laser

Hội thảo đào tạo liên tục cập nhật chẩn đoán và điều trị gan nhiễm mỡ 2023
12/01/2024, 14:00

Hội thảo đào tạo liên tục cập nhật chẩn đoán và điều trị gan nhiễm mỡ 2023

Hội thảo khoa học Cập nhật điều trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn gram âm đa kháng
29/12/2023, 09:37

Hội thảo khoa học Cập nhật điều trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn gram âm đa kháng

Hội thảo khoa học cá thể hóa điều trị cho bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt với liệu pháp đối vận GnRH
17/12/2023, 21:59

Hội thảo khoa học cá thể hóa điều trị cho bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt với liệu pháp đối vận GnRH

1
Hội thảo khoa học Cập nhật điều trị ngoại khoa bệnh trào ngược dạ dày - thực quản (GERD)
2
Hội thảo khoa học Điều trị bệnh Trĩ với phương pháp tạo hình mô Trĩ bằng Laser
3
Hội thảo đào tạo liên tục cập nhật chẩn đoán và điều trị gan nhiễm mỡ 2023
4
Hội thảo khoa học Cập nhật điều trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn gram âm đa kháng
5
Hội thảo khoa học cá thể hóa điều trị cho bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt với liệu pháp đối vận GnRH