Hội nghị - Hội thảo

Chương trình đào tạo liên tục Điều trị suy tĩnh mạch chân bằng keo sinh học - Venaseal
19/07/2023, 12:32

Chương trình đào tạo liên tục Điều trị suy tĩnh mạch chân bằng keo sinh học - Venaseal

Hội thảo khoa học Kết quả ban đầu phẫu thuật nội soi cắt bướu bảo tồn thận
19/07/2023, 10:08

Hội thảo khoa học Kết quả ban đầu phẫu thuật nội soi cắt bướu bảo tồn thận

Thông báo số 4 về tổ chức Hội nghị Tiết niệu - Thận học TP.HCM lần thứ XX
10/05/2023, 10:37

Thông báo số 4 về tổ chức Hội nghị Tiết niệu - Thận học TP.HCM lần thứ XX

Thông báo số 3 về tổ chức Hội nghị Tiết niệu - Thận học TP.HCM lần thứ XX
09/04/2023, 19:25

Thông báo số 3 về tổ chức Hội nghị Tiết niệu - Thận học TP.HCM lần thứ XX

Thông báo số 2 về tổ chức Hội nghị Tiết niệu - Thận học TP.HCM lần thứ XX
27/02/2023, 11:04

Thông báo số 2 về tổ chức Hội nghị Tiết niệu - Thận học TP.HCM lần thứ XX

1
Chương trình đào tạo liên tục Điều trị suy tĩnh mạch chân bằng keo sinh học - Venaseal
2
Hội thảo khoa học Kết quả ban đầu phẫu thuật nội soi cắt bướu bảo tồn thận
3
Thông báo số 4 về tổ chức Hội nghị Tiết niệu - Thận học TP.HCM lần thứ XX
4
Thông báo số 3 về tổ chức Hội nghị Tiết niệu - Thận học TP.HCM lần thứ XX
5
Thông báo số 2 về tổ chức Hội nghị Tiết niệu - Thận học TP.HCM lần thứ XX