Hướng dẫn Chẩn đoán & điều trị - Quy trình kỹ thuật

Kính gửi đến khách hàng và Quý đồng nghiệp Hướng dẫn chẩn đoán & điều trị - Quy trình kỹ thuật Bệnh viện Bình Dân.

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ
NĂM 2017
NGOẠI TỔNG QUÁT Vui lòng tải tại đây
NGOẠI NIỆU Vui lòng tải tại đây
NỘI KHOA - GÂY MÊ HỒI SỨC Vui lòng tải tại đây
DINH DƯỠNG Vui lòng tải tại đây
NĂM 2018
HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NĂM 2018 Vui lòng tải tại đây
NĂM 2019
HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NĂM 2019 Vui lòng tải tại đây
NĂM 2020
HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NĂM 2020 Vui lòng tải tại đây
NĂM 2021
HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG TIẾT NIỆU Vui lòng tải tại đây
NĂM 2022
HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 Vui lòng tải tại đây

 


DANH MỤC KỸ THUẬT BỆNH VIỆN
DANH MỤC KỸ THUẬT, PHÂN LOẠI PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT DUYỆT LẦN 1 Vui lòng tải tại đây
DANH MỤC KỸ THUẬT, PHÂN LOẠI PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT DUYỆT LẦN 2 Vui lòng tải tại đây
DANH MỤC KỸ THUẬT, PHÂN LOẠI PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT DUYỆT LẦN 3 Vui lòng tải tại đây
DANH MỤC KỸ THUẬT, PHÂN LOẠI PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT DUYỆT LẦN 4 Vui lòng tải tại đây
DANH MỤC KỸ THUẬT, PHÂN LOẠI PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT DUYỆT LẦN 5 Vui lòng tải tại đây
DANH MỤC KỸ THUẬT, PHÂN LOẠI PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT DUYỆT LẦN 6 Vui lòng tải tại đây
DANH MỤC KỸ THUẬT, PHÂN LOẠI PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT DUYỆT LẦN 7 Vui lòng tải tại đây
DANH MỤC KỸ THUẬT, PHÂN LOẠI PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT DUYỆT LẦN 1 - 2020 Vui lòng tải tại đây
DANH MỤC KỸ THUẬT, PHÂN LOẠI PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT DUYỆT LẦN 2 - 2020 Vui lòng tải tại đây
DANH MỤC KỸ THUẬT, PHÂN LOẠI PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT DUYỆT 2021 Vui lòng tải tại đây
DANH MỤC KỸ THUẬT, PHÂN LOẠI PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT DUYỆT LẦN 1 - 2022 Vui lòng tải tại đây
DANH MỤC KỸ THUẬT, PHÂN LOẠI PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT DUYỆT LẦN 2 - 2022 Vui lòng tải tại đây
DANH MỤC KỸ THUẬT, PHÂN LOẠI PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT DUYỆT 2023 Vui lòng tải tại đây

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT
QUY TRÌNH KỸ THUẬT NĂM 2017 Vui lòng tải tại đây
QUY TRÌNH KỸ THUẬT NĂM 2018 Vui lòng tải tại đây
QUY TRÌNH KỸ THUẬT NĂM 2019 Vui lòng tải tại đây
QUY TRÌNH KỸ THUẬT NĂM 2020 Vui lòng tải tại đây
QUY TRÌNH KỸ THUẬT NĂM 2021 Vui lòng tải tại đây
QUY TRÌNH KỸ THUẬT NĂM 2022 Vui lòng tải tại đây

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÁNG SINH
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÁNG SINH ĐIỀU TRỊ NĂM 2019 Vui lòng tải tại đây
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỰ PHÒNG ĐIỀU TRỊ NĂM 2019 Vui lòng tải tại đây