Hướng dẫn

Hướng dẫn Quy trình khám bệnh
Quy trình khám bệnh tại Khu khám bệnh Trụ sở chính và Khu khám bệnh Kỹ thuật cao
Thông tin cần chuẩn bị trước khi đi khám bệnh

Chuẩn bị một bìa hồ sơ để đựng các giấy tờ, biên nhận, hóa đơn cần thiết, tránh nguy cơ thất lạc giấy tờ.

Quyền lợi và nghĩa vụ của người bệnh
Quyền lợi và trách nhiệm của người bệnh khi đến khám, điều trị tại Bệnh viện Bình Dân