Kết quả điều trị thiếu máu mãn tính chi dưới tại Bệnh viện Bình Dân

Thứ bảy, 22/01/2022, 00:10 GMT+7

Báo cáo khoa học: Kết quả điều trị thiếu máu mãn tính chi dưới tại Bệnh viện Bình Dân

Tác giả: Trần Công Quyền, Hồ Khánh Đức, Dương Bá Lập, Nguyễn Văn Việt Thành

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại: