Kết quả điều trị thiếu máu mạn tính chi dưới

Thứ sáu, 21/01/2022, 23:28 GMT+7

Báo cáo khoa học: Kết quả điều trị thiếu máu mạn tính chi dưới tại Bệnh viện Bình Dân

Tác giả: Trần Công Quyền, Hồ Khánh Đức, Dương Bá Lập, Nguyễn Văn Thành

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại: