Kết quả phẫu thuật cắt dạ dày bán phần với nội soi

Thứ năm, 17/02/2022, 18:39 GMT+7

Báo cáo khoa học: Kết quả phẫu thuật cắt dạ dày bán phần với nội soi hỗ trợ nạo vét hạch D2 điều trị ung thư dạ dày tiến triển

Tác giả: Đỗ Minh Hùng, Dương Bá Lập, Phan Thanh Tuấn, Nguyễn Phú Hữu, Trần Văn Minh Tuấn, Vũ Ngọc Anh Tuấn

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại: