Kết quả sớm phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ mạc treo đại tràng trong điều trị ung thư đại tràng trái

Thứ năm, 17/02/2022, 20:00 GMT+7

Báo cáo khoa học: Kết quả sớm phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ mạc treo đại tràng trong điều trị ung thư đại tràng trái

Tác giả: Trần Văn Minh Tuấn, Trần Trí Bảo, Dương Bá Lập

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại:

pdf-icon-2
 Kết quả sớm phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ mạc treo đại tràng trong điều trị ung thư đại tràng trái