Kết quả sớm phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ mạc treo trực tràng qua hậu môn điều trị ung thư trực tràng

Thứ ba, 22/02/2022, 13:11 GMT+7

Báo cáo khoa học: Kết quả sớm phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ mạc treo trực tràng qua hậu môn điều trị ung thư trực tràng

Tác giả: Trần Văn Minh Tuấn, Bùi Minh Tín, Dương Bá Lập, Nguyễn Vũ Quang

pdf-icon-2
 Kết quả sớm phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ mạc treo trực tràng qua hậu môn điều trị ung thư trực tràng