Khai báo y tế điện tử

Thứ ba, 09/02/2021, 13:18 GMT+7

Đối với người bệnh, người nhà, khách liên hệ công tác: khuyến khích khai báo trước khi vào khuôn viên Bệnh viện Bình Dân

✅ Quý khách có thể khai báo bằng cách quét mã QR trong hình đính kèm

✅ Hoặc chạm vào đường dẫn sau đây:

https://tinyurl.com/1ey4xnyy

Huong_Dan_Khai_Bao_Y_Te_BVBD-web-02