Khảo sát tỷ lệ tuân thủ kháng sinh dự phòng quanh phẫu thuật tại Bệnh viện Bình Dân sau thực hiện giám sát sử dụng kháng sinh

Thứ sáu, 04/03/2022, 10:30 GMT+7

Báo cáo khoa học: Khảo sát tỷ lệ tuân thủ kháng sinh dự phòng quanh phẫu thuật tại Bệnh viện Bình Dân sau thực hiện giám sát sử dụng kháng sinh

Tác giả: Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng, Huỳnh Lê Hạ, Trần Gia Ân

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại:

pdf-icon-2
 Khảo sát tỷ lệ tuân thủ kháng sinh dự phòng quanh phẫu thuật tại Bệnh viện Bình Dân sau thực hiện giám sát sử dụng kháng sinh

KHAO_SAT_TY_LE_TUAN_THU_KHANG_SINH_DU_PHONG_QUANH_PHAU_THUAT_TAI_BENH_VIEN_BINH_DAN_SAU_THUC_HIEN_GIAM_SAT_SU_DUNG_KHANG_SINH