Kinh nghiệm phẫu thuật điều trị mồ hôi tay qua nội soi lồng ngực một lỗ vào

Thứ bảy, 22/01/2022, 11:34 GMT+7

Báo cáo khoa học: Kinh nghiệm phẫu thuật điều trị mồ hôi tay qua nội soi lồng ngực một lỗ vào

Tác giả: Văn Tần, Trần Công Quyền, Hồ Khánh Đức, Nguyễn Bá Minh Nhật, Nguyễn Văn Việt Thành, Dương Thanh Hải và cộng sự

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại: