Lá thư người bệnh - Cảm ơn Khoa Ngoại tổng hợp

Thứ năm, 25/08/2022, 10:52 GMT+7

Bệnh Viện Bình Dân xin trích dẫn một cảm nghĩ của người nhà bệnh nhân trong quá trình điều trị tại Khoa Ngoại tổng hợp:

"...gia đình tôi đã nhận được sự chăm sóc ân cần của các bác sĩ, điều dưỡng và hộ lý ngay từ ban đầu. Khi nhập vào cấp cứu mặc dù bệnh nhân rất đông song với tinh thần "Lương y như từ mẫu"...

...Chúng tôi đến đây để chữa bệnh, biết rằng thuốc không thể quyết định cho bệnh được, mà phải là tinh thần, thái độ của người lương y...

...Kính chúc toàn khoa thật nhiều sức khỏe, luôn bình an, hạnh phúc..."

THU_KHEN_NGTH-che