Laser nội mạch Điều trị suy tĩnh mạch nông chi dưới

Thứ tư, 26/01/2022, 23:29 GMT+7

Báo cáo khoa học: Laser nội mạch Điều trị suy tĩnh mạch nông chi dưới

Tác giả: Hồ Khánh Đức

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại: