Lấy sỏi thận qua da đường hầm nhỏ trên thận móng ngựa: kinh nghiệm qua 3 trường hợp

Thứ sáu, 04/03/2022, 10:33 GMT+7

Báo cáo khoa học: Lấy sỏi thận qua da đường hầm nhỏ trên thận móng ngựa: kinh nghiệm qua 3 trường hợp

Tác giả: Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng, Lê Trọng Khôi, Nguyễn Tuấn Vinh, Nguyễn Xuân Chiến, Trương Phạm Ngọc Đăng

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại:

pdf-icon-2
 Lấy sỏi thận qua da đường hầm nhỏ trên thận móng ngựa: kinh nghiệm qua 3 trường hợp

LAY_SOI_THAN_QUA_DA_DUONG_HAM_NHO_TREN_THAN_MONG_NGUA