Lịch khám bệnh Niệu

Lịch khám bệnh Niệu
THỨ PHÒNG KHÁM 07A
(NIỆU)
PHÒNG KHÁM 07
( NIỆU A)
PHÒNG KHÁM 08
(NIỆU B)
PHÒNG KHÁM 09
( NIỆU A)
PHÒNG KHÁM 10
(NIỆU B)

PHÒNG KHÁM 21

(NIỆU NỮ)

HAI SÁNG BS.CKI. DƯƠNG HOÀNG LÂN BS.CKII. NGUYỄN ĐẠO THUẤN TS.BS. NGUYỄN TIẾN ĐỆ BS.CKII. LÊ VĂN HIẾU NHÂN BS.CKI VŨ ĐỨC HỢP THS.BS. PHẠM HỮU ĐOÀN
CHIỀU THS.BS. NGUYỄN HOÀNG LUÔNG THS.BS. ĐỖ ANH TOÀN BS. TRƯƠNG PHẠM NGỌC ĐĂNG TS.BS. TRẦN NGỌC KHẮC LINH THS.BS. HUỲNH ĐOÀN PHƯƠNG MAI
BA SÁNG BS.CKII. VĂN THÀNH TRUNG BS.CKII. TRẦN THANH NHÂN

THS,BS. LÊ TRỌNG KHÔI

(PGS. NGUYỄN PHÚC CẨM HOÀNG)

BS.CKI. VÕ TRỌNG THANH PHONG BS.CKI. ĐỖ HOÀNG DŨNG THS.BS. HUỲNH ĐOÀN PHƯƠNG MAI
CHIỀU BS. NGUYỄN LÊ QUÝ ĐÔNG
SÁNG BS.CKI. DIÊM ĐĂNG KHOA THS.BS. PHẠM PHÚ PHÁT TS.BS.PHAN TRƯỜNG BẢO BS.CKI. HÀ VĂN BÀNG PGS. ĐÀO QUANG OÁNH THS.BS. PHẠM HỮU ĐOÀN
CHIỀU BS.CKII. VÕ PHÚC NGÂN THS.BS. NGUYỄN HOÀNG LUÔNG THS.BS. MAI VIẾT NHẬT TÂN THS.BS. NGUYỄN NGỌC THÁI
NĂM SÁNG TS.BS.PHAN TRƯỜNG BẢO

BS. CKII. NGUYỄN NGỌC CHÂU

THS,BS. LÊ TRỌNG KHÔI THS.BS. PHẠM HỮU ĐOÀN THS.BS. PHAN VĂN HOÀNG THS.BS. LÊ NGUYỄN MINH HOÀNG
CHIỀU THS.BS. CHÂU MINH DUY BS. NGUYỄN XUÂN CHIẾN TS.BS. TRẦN NGỌC KHẮC LINH BS. NGUYỄN LÊ QUÝ ĐÔNG THS.BS. NGUYỄN TRIẾT
SÁU SÁNG BS.CKII. LÊ VĂN HIẾU NHÂN BS. TÀO THỊ KIM TÂM BS.CKII. BÙI VĂN KIỆT BS.CKI. NGUYỄN THANH MỘNG THS.BS. CHÂU MINH DUY BS.CKI. VÕ TRỌNG THANH PHONG
CHIỀU BS. TRƯƠNG PHẠM NGỌC ĐĂNG BS.CKII. VÕ PHÚC NGÂN BS. NGUYỄN XUÂN CHIẾN THS.BS. MAI VIẾT NHẬT TÂN