Lịch khám bệnh Niệu

Lịch khám bệnh Niệu
THỨ PHÒNG KHÁM 07A
(NIỆU)
PHÒNG KHÁM 07
( NIỆU A)
PHÒNG KHÁM 08
(NIỆU B)
PHÒNG KHÁM 09
( NIỆU A)
PHÒNG KHÁM 10
(NIỆU B)

PHÒNG KHÁM 21

(NIỆU NỮ)

HAI SÁNG BS.CKI. NGUYỄN HOÀNG LÂN BS.CKI. VÕ TRỌNG THANH PHONG TS.BS. NGUYỄN TIẾN ĐỆ BS.CKII. LÊ VĂN HIẾU NHÂN BS.CKI VŨ ĐỨC HỢP THS.BS. PHẠM HỮU ĐOÀN
CHIỀU THS.BS. NGUYỄN HOÀNG LUÔNG THS.BS. ĐỖ ANH TOÀN BS. NGUYỄN XUÂN CHIẾN TS.BS. TRẦN NGỌC KHẮC LINH THS.BS. HUỲNH ĐOÀN PHƯƠNG MAI
BA SÁNG BS.CKII. VĂN THÀNH TRUNG BS.CKI. LÂM THANH MỘNG THS,BS. LÊ TRỌNG KHÔI BS.CKII. TRẦN THANH NHÂN BS.CKI. ĐỖ HOÀNG DŨNG THS.BS. HUỲNH ĐOÀN PHƯƠNG MAI
CHIỀU BS. NGUYỄN LÊ QUÝ ĐÔNG BS.CKI. DIÊM ĐĂNG KHOA  
SÁNG BS.CKII. NGUYỄN ĐẠO THUẤN PGS. NGUYỄN VĂN ÂN TS.BS.PHAN TRƯỜNG BẢO BS.CKI. HÀ VĂN BÀNG PGS. ĐÀO QUANG OÁNH THS.BS. PHẠM HỮU ĐOÀN
CHIỀU BS.CKII. VÕ PHÚC NGÂN THS.BS. NGUYỄN HOÀNG LUÔNG THS.BS. MAI VIẾT NHẬT TÂN THS.BS. NGUYỄN NGỌC THÁI  
NĂM SÁNG TS.BS.PHAN TRƯỜNG BẢO BS. CKII. NGUYỄN NGỌC CHÂU THS,BS. LÊ TRỌNG KHÔI THS.BS. PHẠM HỮU ĐOÀN THS.BS. PHAN VĂN HOÀNG THS.BS. LÊ NGUYỄN MINH HOÀNG
CHIỀU THS.BS. CHÂU MINH DUY BS. NGUYỄN XUÂN CHIẾN TS.BS. TRẦN NGỌC KHẮC LINH BS. TÀO THỊ KIM TÂM THS.BS. NGUYỄN TRIẾT  
SÁU SÁNG BS.CKII. LÊ VĂN HIẾU NHÂN BS.CKI. DIÊM ĐĂNG KHOA BS.CKII. BÙI VĂN KIỆT THS.BS. PHẠM PHÚ PHÁT THS.BS. CHÂU MINH DUY BS.CKI. VÕ TRỌNG THANH PHONG
CHIỀU BS. TÀO THỊ KIM TÂM BS.CKII. VÕ PHÚC NGÂN BS. TÀO THỊ KIM TÂM THS.BS. MAI VIẾT NHẬT TÂN