Lịch khám bệnh Niệu

Lịch khám bệnh Niệu

THỨ

PHÒNG KHÁM 07A
(NIỆU)

PHÒNG KHÁM 07
( NIỆU A)

PHÒNG KHÁM 08
(NIỆU B)

PHÒNG KHÁM 09
( NIỆU A)

PHÒNG KHÁM 10
(NIỆU B)

PHÒNG KHÁM 21

(NIỆU NỮ)

HAI

SÁNG

BS.CKI. DƯƠNG HOÀNG LÂN

BS.CKI. VÕ TRỌNG THANH PHONG

TS.BS. NGUYỄN TIẾN ĐỆ

BS.CKII. LÊ VĂN HIẾU NHÂN

BS.CKI VŨ ĐỨC HỢP

THS.BS. PHẠM HỮU ĐOÀN

CHIỀU

BS.CKI. DIÊM ĐĂNG KHOA

BS.CKII NGUYỄN ĐẠO THUẤN

BS. TRƯƠNG PHẠM NGỌC ĐĂNG

TS.BS. TRẦN NGỌC KHẮC LINH

THS.BS. HUỲNH ĐOÀN PHƯƠNG MAI

BA

SÁNG

BS.CKII. VĂN THÀNH TRUNG

BS.CKII. TRẦN THANH NHÂN

THS,BS. LÊ TRỌNG KHÔI

(PGS. NGUYỄN PHÚC CẨM HOÀNG)

THS.BS. ĐỖ ANH TOÀN

BS.CKI. ĐỖ HOÀNG DŨNG

THS.BS. HUỲNH ĐOÀN PHƯƠNG MAI

CHIỀU

BS. NGUYỄN LÊ QUÝ ĐÔNG

SÁNG

BS.CKI. DIÊM ĐĂNG KHOA

THS.BS. PHẠM PHÚ PHÁT

TS.BS.PHAN TRƯỜNG BẢO

BS.CKI. HÀ VĂN BÀNG

PGS. ĐÀO QUANG OÁNH

THS.BS. PHẠM HỮU ĐOÀN

CHIỀU

BS.CKII. VÕ PHÚC NGÂN

THS.BS. NGUYỄN HOÀNG LUÔNG

THS.BS. MAI VIẾT NHẬT TÂN

BS.CKI. NGUYỄN THANH MỘNG

NĂM

SÁNG

TS.BS.PHAN TRƯỜNG BẢO

BS. CKII. NGUYỄN NGỌC CHÂU

THS,BS. LÊ TRỌNG KHÔI

THS.BS. PHẠM HỮU ĐOÀN

THS.BS. PHAN VĂN HOÀNG

THS.BS. LÊ NGUYỄN MINH HOÀNG

CHIỀU

THS.BS. CHÂU MINH DUY

BS. NGUYỄN XUÂN CHIẾN

TS.BS. TRẦN NGỌC KHẮC LINH

BS. TRƯƠNG PHẠM NGỌC ĐĂNG

THS.BS. NGUYỄN TRIẾT

SÁU

SÁNG

BS.CKII. LÊ VĂN HIẾU NHÂN

BS. TÀO THỊ KIM TÂM

BS.CKII. BÙI VĂN KIỆT

THS.BS. NGUYỄN NGỌC THÁI

THS.BS. CHÂU MINH DUY

BS.CKI. VÕ TRỌNG THANH PHONG

CHIỀU

BS. NGUYỄN LÊ QUÝ ĐÔNG

BS.CKII. VÕ PHÚC NGÂN

BS. NGUYỄN XUÂN CHIẾN

THS.BS. MAI VIẾT NHẬT TÂN