Lịch khám bệnh Tổng quát KTC

Lịch khám bệnh Tổng quát KTC

THỨ

PHÒNG KHÁM 001

PHÒNG KHÁM 002

PHÒNG KHÁM 003

PHÒNG KHÁM 004

PHÒNG KHÁM 006
(Hậu môn -
trực tràng)

PHÒNG KHÁM 010

PHÒNG KHÁM 012
(Nội khoa)

HAI

SÁNG

PGS. NGUYỄN CAO CƯƠNG

PGS. VƯƠNG THỪA ĐỨC
(cách tuần
BS.CKII. NGUYỄN MẠNH DŨNG)

BS.CKI. PHẠM NGỌC HOAN

BS.CKI. LÊ THỊ NGỌC DIỆP

PGS. NGUYỄN THANH PHONG

(cách tuần)

THS.BS. VŨ NGỌC ANH TUẤN

THS.BS. ĐỒNG THANH THIỆN

THS.BS. NGUYỄN THANH PHƯƠNG

CHIỀU

BS. NGUYỄN HẢI ĐĂNG

BS.CKII. TRẦN MINH ĐỨC

BA

SÁNG

BS.CKII. NGUYỄN PHÚC MINH

BS.CKII. NGUYỄN MẠNH DŨNG)

BS.CKI. NGUYỄN TẠ QUYẾT

BS.CKI. HẦU THỊ NHƯ Ý

PGS. DƯƠNG VĂN HẢI

BS.CKII. NGUYỄN THIỆN HÒA

THS.BS. NGUYỄN PHƯỚC THANH SANG

CHIỀU

BS.CKI NGUYỄN THANH LÂM PHÚ

THS.BS. PHẠM THANH VIỆT

THS.BS. PHẠM THANH VIỆT

SÁNG

THS.BS. TRẦN TRUNG HIẾU

THS.BS. NGÔ TRẦN MINH KHÔI

BS.CKII. NGUYỄN NGỌC BÌNH

BS.CKI. LÊ THỊ NGỌC DIỆP/
BS. ĐỒNG THỊ THÙY LINH

BS.CKI. BÙI HỒNG MINH HẬU

BS.CKII. HỒ KHÁNH ĐỨC

BS.CKI. PHẠM NGỌC THƠ

CHIỀU

THS.BS. HỒ TRUNG DŨNG

BS.CKII NGUYỄN THANH HỔ

THS.BS. LÊ HOÀNG VĂN

NĂM

SÁNG

THS.BS. NGUYỄN VĂN VIỆT THÀNH

BS.CKII. LÊ PHONG HUY

BS.CKII LÊ HỮU PHƯỚC

BS.CKI. HỒ THỊ HÒA BÌNH

BS.CKII. NGUYỄN PHÚC MINH

BS.CKII. NGUYỄN BÁ MINH NHẬT

BS.CKI. CAO
THÚY HẰNG

CHIỀU

THS.BS. ĐỒNG THANH THIỆN

SÁU

SÁNG

BS. CKII. HOÀNG VĨNH CHÚC

BS.CKI. TRẦN MINH HIẾU

THS.BS. TRẦN HỒ

BS. ĐINH HOÀI THANH

THS.BS. DƯƠNG BÁ LẬP

BS.CKII. NGÔ VIẾT THI

BS.CKI. NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG

CHIỀU

BS.CKI. PHẠM VINH QUANG