Lịch khám bệnh Tổng quát KTC

Lịch khám bệnh Tổng quát KTC

THỨ

PHÒNG KHÁM 001

(TỔNG QUÁT)

PHÒNG KHÁM 002

(TỔNG QUÁT)

PHÒNG KHÁM 003

(TỔNG QUÁT)

PHÒNG KHÁM 004

(TỔNG QUÁT)

PHÒNG KHÁM 006
(Hậu môn -
trực tràng)

PHÒNG KHÁM 010

PHÒNG KHÁM 012
(Nội khoa)

HAI

SÁNG

PGS. NGUYỄN CAO CƯƠNG

 

PGS. VƯƠNG THỪA ĐỨC


(cách tuần
BS.CKII. NGUYỄN MẠNH DŨNG)

BS.CKII. NGUYỄN NGỌC BÌNH

BS.CKI. LÊ THỊ NGỌC DIỆP

PGS. NGUYỄN THANH PHONG

(cách tuần)

THS.BS. VŨ NGỌC ANH TUẤN

THS.BS. ĐỒNG THANH THIỆN

THS.BS. NGUYỄN THANH PHƯƠNG

CHIỀU

BS. NGUYỄN HẢI ĐĂNG

THS.BS. ĐẶNG TRƯỜNG THÁI

THS.BS. TRẦN HỒ

BA

SÁNG

BS.CKI. NGUYỄN TẠ QUYẾT

BS.CKII. NGUYỄN MẠNH DŨNG

BS.CKII. HỒ KHÁNH ĐỨC

BS.CKI. HẦU THỊ NHƯ Ý

PGS. DƯƠNG VĂN HẢI

BS.CKII. NGUYỄN THIỆN HÒA

THS.BS. NGUYỄN PHƯỚC THANH SANG

CHIỀU

BS.CKI NGUYỄN THANH LÂM PHÚ

THS.BS. PHẠM THANH VIỆT

SÁNG

THS.BS. TRẦN TRUNG HIẾU

THS.BS. NGÔ TRẦN MINH KHÔI

THS.BS. LÊ HOÀNG VĂN

BS.CKI. LÊ THÙY DƯƠNG

BS.CKI. BÙI HỒNG MINH HẬU

BS.CKII. TRẦN MINH ĐỨC

BS.CKI. PHẠM NGỌC THƠ

CHIỀU

BS.CKII. NGUYỄN THANH LIÊM

BS.CKII NGUYỄN THANH HỔ

BS. NGUYỄN QUỐC SƠN

NĂM

SÁNG

THS.BS. NGUYỄN VĂN VIỆT THÀNH

BS.CKII. LÊ PHONG HUY

THS.BS. LÝ MINH TÙNG

BS.CKI. HỒ THỊ HÒA BÌNH

BS.CKII. NGUYỄN PHÚC MINH

BS.CKII. LÊ HỮU PHƯỚC

BS.CKI. CAO
THÚY HẰNG

CHIỀU

THS.BS. ĐỒNG THANH THIỆN

SÁU

SÁNG

BS.CKI NGUYỄN THANH LÂM PHÚ

BS.CKII. TRẦN MINH HIẾU

BS.CKI. PHẠM NGỌC HOAN

BS. ĐINH HOÀI THANH

THS.BS. DƯƠNG BÁ LẬP

BS.CKII. NGÔ VIẾT THI

BS.CKI. NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG

CHIỀU

BS. NGUYỄN THIỆN ĐỨC

BS. HOÀNG KIM BÌNH

BS.CKI. PHẠM VINH QUANG