Nghiên cứu tắc hay phình động mạch ngoại biên tại Bệnh viện Bình Dân (2014 - 2016)

Thứ bảy, 22/01/2022, 12:11 GMT+7

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu tắc hay phình động mạch ngoại biên tại Bệnh viện Bình Dân (2014 - 2016)

Tác giả: Văn Tần, Trần Vĩnh Hưng, Trần Công Quyền, Hồ Khánh Đức, Nguyễn Văn Việt Thành, Dương Duy Trang, Dương Thanh Hải

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại: