Nghiên cứu ung thư phổi tại Bệnh viện Bình Dân 2014 - 2016

Thứ bảy, 22/01/2022, 12:14 GMT+7

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu ung thư phổi tại Bệnh viện Bình Dân 2014 - 2016

Tác giả: Văn Tần, Trần Vĩnh Hưng, Trần Công Quyền, Hồ Khánh Đức, Nguyễn Văn Việt Thành

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại: