Nghiên cứu ung thư tuyến giáp Bệnh viện Bình Dân 2014 - 2016

Thứ bảy, 22/01/2022, 12:17 GMT+7

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu ung thư tuyến giáp Bệnh viện Bình Dân 2014 - 2016

Tác giả: Trần Công Quyền, Văn Tần, Trần Vĩnh Hưng, Nguyễn Văn Việt Thành, Đoàn Hùng Dũng

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại: