Nghiên cứu viêm phúc mạc ruột thừa: nội soi và mổ mở - Hội nghị KHKT Bệnh viện Bình Dân

Thứ bảy, 22/01/2022, 11:13 GMT+7

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu viêm phúc mạc ruột thừa: nội soi và mổ mở

Tác giả: Văn Tần, Hoàng Danh Tấn, Nguyễn Văn Việt Thành

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại: