Nghiên cứu viêm phúc mạc ruột thừa: nội soi và mổ mở

Thứ bảy, 22/01/2022, 00:49 GMT+7

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu viêm phúc mạc ruột thừa: nội soi và mổ mở

Tác giả: Trần Công Quyền, Hồ Khánh Đức, Dương Bá Lập, Nguyễn Văn Việt Thành

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại: