Nhân một trường hợp ung thư tuyến tiền liệt di căn xa kháng cắt tinh hoàn

Thứ năm, 24/02/2022, 14:43 GMT+7

Báo cáo khoa học: Nhân một trường hợp ung thư tuyến tiền liệt di căn xa kháng cắt tinh hoàn

Tác giả: Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại:

 
nhan_mot_truong_hop