Phẫu thuật cắt bàng quang tận gốc, tạo hình bàng quang bằng hồi tràng nối thẳng

Thứ năm, 24/02/2022, 14:53 GMT+7

Báo cáo khoa học: Phẫu thuật cắt bàng quang tận gốc, tạo hình bàng quang bằng hồi tràng nối thẳng: Báo cáo một trường hợp đầu tiên

Tác giả: Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại:

 
phau_thuat_robot_cat_bang_quang