Phẫu thuật cắt gần trọn tuyến giáp qua nội soi trong điều trị bướu giáp đa nhân 2 thùy tại Bệnh viện Bình Dân

Thứ bảy, 22/01/2022, 11:15 GMT+7

Báo cáo khoa học: Phẫu thuật cắt gần trọn tuyến giáp qua nội soi trong điều trị bướu giáp đa nhân 2 thùy tại Bệnh viện Bình Dân

Tác giả: Trần Công Quyền, Nguyễn Văn Việt Thành

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại: