Phẫu thuật cắt giảm tuyến giáp qua nội soi điều trị cường giáp ổn

Thứ bảy, 22/01/2022, 11:21 GMT+7

Báo cáo khoa học: Phẫu thuật cắt giảm tuyến giáp qua nội soi điều trị cường giáp ổn

Tác giả: Trần Công Quyền, Nguyễn Văn Việt Thành

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại: