Phẫu thuật cắt niệu đạo tận gốc tạo van chuyển lưu bằng thành bàng quang trong ung thư niệu đạo

Thứ sáu, 21/01/2022, 16:01 GMT+7

Báo cáo khoa học: Phẫu thuật cắt niệu đạo tận gốc tạo van chuyển lưu bằng thành bàng quang trong ung thư niệu đạo: Báo cáo hai trường hợp lâm sàng

Tác giả: Đinh Quốc Đạt, Phạm Hữu Đoàn

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại: