Phẫu thuật nội soi cắt gần hết tuyến giáp - Điều trị phình giáp đa nhân 2 thùy

Thứ bảy, 22/01/2022, 11:03 GMT+7

Báo cáo khoa học: Phẫu thuật nội soi cắt gần hết tuyến giáp - Điều trị phình giáp đa nhân 2 thùy

Tác giả: Trần Công Quyền, Nguyễn Văn Việt Thành

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại: