Phẫu thuật nội soi điều trị bướu giáp tại Bệnh viện Bình Dân

Thứ bảy, 22/01/2022, 00:14 GMT+7

Báo cáo khoa học: Phẫu thuật nội soi điều trị bướu giáp tại Bệnh viện Bình Dân

Tác giả: Hồ Nam, Nguyễn Bá Minh Nhật, Hồ Khánh Đức, Dương Bá Lập, Nguyễn Văn Việt Thành

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại: