Phẫu thuật nội soi điều trị bướu thận khu trú cho trẻ em

Thứ hai, 30/01/2023, 14:37 GMT+7

Phẫu thuật nội soi điều trị bướu thận khu trú cho trẻ em

  • Bướu thận khu trú và không khu trú khác nhau như thế nào?
  • Bướu thận được phát hiện trong những trường hợp nào?
  • Hiện nay có những phương pháp điều trị nào?

Chuyên gia tư vấn: ThS.BS. Trang Võ Anh Vinh - Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Bình Dân