Phẫu thuật Robot cắt bàng quang tận gốc, chuyển lưu nước tiểu bằng hồi tràng

Thứ năm, 24/02/2022, 15:06 GMT+7

Báo cáo khoa học: Phẫu thuật Robot cắt bàng quang tận gốc, chuyển lưu nước tiểu bằng hồi tràng: Báo cáo 11 trường hợp đầu tiên

Tác giả: Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng, Trần Vĩnh Hưng, Vũ Lê Chuyên

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại:

 
pt_robot_cat_bang_quang