Phẫu thuật robot cắt bàng quang tận gốc, tạo hình bàng quang bằng ruột hoàn toàn trong ổ bụng ở bệnh nhân nữ

Thứ tư, 26/01/2022, 22:52 GMT+7

Báo cáo khoa học: Phẫu thuật robot cắt bàng quang tận gốc, tạo hình bàng quang bằng ruột hoàn toàn trong ổ bụng ở bệnh nhân nữ

Tác giả: Văn Thành Trung, Nguyễn Ngọc Châu, Hồ Xuân Tuấn, Trịnh Nguyên Bách, Đoàn Thanh Khải, Phạm Vĩnh Phú, Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại: