Phẫu thuật Tim - Mạch máu

Giới thiệu

 

Điều Trị

Phẫu thuật mạch máu:

 •  
 • Phẫu thuật bắt cầu, đặt stent nội mạch điều trị tắc mạch máu tay chân
 • Phẫu thuật cắt ghép hoặc đặt stent điều trị phình động mạch chủ trong ngực và bụng.
 • Phẫu thuật bắt cầu hoặc đặt stent điều trị hẹp tắc động mạch chủ, chậu, …
 • Điều trị suy tĩnh mạch chân bằng laser, sóng cao tần và keo sinh học
 • Điều trị huyết khối tĩnh mạch chân, tĩnh mạch chủ chậu bằng tiêu sợi huyết
 • Đặt buồng tiêm dưới da để truyền dịch, truyền hóa chất điều trị ung thư
 • Điều trị u vú lành tính bằng kim sinh thiết lõi
 • Tạo dò động – tĩnh mạch chạy thận nhân tạo

Phẫu thuật tim:

 • Phẫu thuật thay van tim (van 2 lá, động mạch chủ)
 • Phẫu thuật vá thông liên nhĩ, thông liên thất
 • Phẫu thuật bắc cầu mạch vành điều trị bệnh thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim
 • Phẫu thuật phình động mạch chủ ngực
Trang thiết bị

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .