Phẫu thuật tuyến giáp qua nội soi trong điều trị bệnh lý Basedow ổn và cường giáp ổn tại Bệnh viện Bình Dân

Thứ bảy, 22/01/2022, 11:24 GMT+7

Báo cáo khoa học: Phẫu thuật tuyến giáp qua nội soi trong điều trị bệnh lý Basedow ổn và cường giáp ổn tại Bệnh viện Bình Dân

Tác giả: Nguyễn Văn Việt Thành

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại: