Phình động mạch chủ nhiễm trùng - Phẫu thuật hay can thiệp nội mạch?

Thứ bảy, 22/01/2022, 12:45 GMT+7

Báo cáo khoa học: Phình động mạch chủ nhiễm trùng - Phẫu thuật hay can thiệp nội mạch?

Tác giả: Hồ Khánh Đức

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại: