Quy trình khám bệnh không sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế

Quy trình khám bệnh không sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế

Dành cho người bệnh không sử dụng thẻ bảo hiểm y tế

QT_KHAM_BENH_KHONG_BHYT_v2-01
Nếu người bệnh mới đăng ký khám bệnh lần đầu
 • Lấy số thứ tự tại khu vực quầy Chăm sóc Khách hàng
 • Viết phiếu đăng ký khám bệnh

Người bệnh tái khám

 • Lấy số thứ tự tại khu vực quầy Chăm sóc Khách hàng

Bước 1: Tiếp nhận

 • Vào quầy tiếp nhận theo số thứ tự hiện trên bảng (nếu đã qua từ 10 số thứ tự thì người bệnh vui lòng lấy số thứ tự lại)
 • Thanh toán chi phí khám bệnh
 • Nhận số thứ tự tại phòng khám

Bước 2: Đến phòng khám chuyên khoa

 • Vào phòng khám theo số thứ tự trên bảng
 • Được bác sĩ tiến hành thăm khám, cho toa thuốc hoặc chỉ định cận lâm sàng

Bước 3: Thu phí cận lâm sàng

 • Thanh toán chi phí cận lâm sàng

Bước 4: Thực hiện cận lâm sàng

 • Đến khu vực thực hiện các cận lâm sàng và lấy số thứ tự
 • Thực hiện các cận lâm sàng
 • Chờ lấy kết quả cận lâm sàng theo thời gian trên giấy hẹn

Bước 5: Trở lại phòng khám chuyên khoa

 • Thư ký y khoa sắp xếp cho người bệnh vào gặp lại bác sĩ
 • Bác sĩ xem các kết quả cận lâm sàng đã thực hiện và giải thích cho người bệnh
 • Người bệnh có thể được nhận đơn thuốc hoặc có chỉ định nhập viện điều trị

Bước 6: Mua thuốc tại nhà thuốc bệnh viện

 • Lấy số thứ tự (nếu đã qua từ 10 số thứ tự thì người bệnh vui lòng lấy số thứ tự lại)
 • Đưa đơn thuốc và thanh toán chi phí
 • Nhận thuốc và kiểm tra

Lưu ý:

Người bệnh nên tranh thủ lấy số thứ tự tại nhiều vị trí cận lâm sàng khi đã có chỉ định của bác sĩ.

Nên ưu tiên thực hiện đối với các cận lâm sàng thực hiện nhanh.

Mỗi một chỉ định cận lâm sàng có thể có giờ trả kết quả khác nhau.

Để tiết kiệm thời gian, người bệnh nên đến quầy thuốc gần với khu vực phòng khám của mình nhất để mua thuốc.