Sử dụng kháng sinh dự phòng trước phẫu thuật, thủ thuật

Thứ năm, 24/02/2022, 15:10 GMT+7

Báo cáo khoa học: Sử dụng kháng sinh dự phòng trước phẫu thuật, thủ thuật

Tác giả: Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại:

 

su_dung_khang_sinh