Tán sỏi thận qua da: đường vào đài trên và đài giữa thận với kỹ thuật nong đường hầm biến đổi

Thứ sáu, 04/03/2022, 10:42 GMT+7

Báo cáo khoa học: Tán sỏi thận qua da: đường vào đài trên và đài giữa thận với kỹ thuật nong đường hầm biến đổi

Tác giả: Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng, Nguyễn Lê Hoàng Anh

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại:

pdf-icon-2
 Tán sỏi thận qua da: đường vào đài trên và đài giữa thận với kỹ thuật nong đường hầm biến đổi

TAN_SOI_THAN_QUA_DA