Thông báo mời chào giá mua sắm ống soi đại tràng và ống soi dạ dày hãng Olympus
05/06/2023, 15:19

Thông báo mời chào giá mua sắm ống soi đại tràng và ống soi dạ dày hãng Olympus

Thông báo về việc gia hạn mời báo giá cho hạng mục Mua sắm vật tư tổng hợp và vật tư sửa chữa
05/06/2023, 09:53

Thông báo về việc gia hạn mời báo giá cho hạng mục Mua sắm vật tư tổng hợp và vật tư sửa chữa

Thông báo về việc gia hạn mời chào giá cho hạng mục Giặt ủi đồ vải
05/06/2023, 09:10

Thông báo về việc gia hạn mời chào giá cho hạng mục Giặt ủi đồ vải

Thông báo mời chào giá Mua sắm vật tư tổng hợp và vật tư sửa chữa năm 2023
17/05/2023, 17:53

Thông báo mời chào giá Mua sắm vật tư tổng hợp và vật tư sửa chữa năm 2023

Thông báo Mời chào giá gói May đồ vải năm 2023
16/05/2023, 16:10

Thông báo Mời chào giá gói May đồ vải năm 2023

1
Thông báo mời chào giá mua sắm ống soi đại tràng và ống soi dạ dày hãng Olympus
2
Thông báo về việc gia hạn mời báo giá cho hạng mục Mua sắm vật tư tổng hợp và vật tư sửa chữa
3
Thông báo về việc gia hạn mời chào giá cho hạng mục Giặt ủi đồ vải
4
Thông báo mời chào giá Mua sắm vật tư tổng hợp và vật tư sửa chữa năm 2023
5
Thông báo Mời chào giá gói May đồ vải năm 2023