Thông báo mời chào giá Khung và card mở rộng hệ thống tổng đài điện thoại
14/05/2024, 10:49

Thông báo mời chào giá Khung và card mở rộng hệ thống tổng đài điện thoại

Thông báo mời chào giá trang thiết bị
13/05/2024, 16:12

Thông báo mời chào giá trang thiết bị

Thông báo mời chào giá Mua sắm trang thiết bị và linh kiện công nghệ thông tin cho khu B-D
13/05/2024, 16:02

Thông báo mời chào giá Mua sắm trang thiết bị và linh kiện công nghệ thông tin cho khu B-D

Thông báo Mua sắm vật tư xây dựng cho khu B&D-Cáp nguồn tủ điện MSB-1 (Lần 2)
09/05/2024, 14:22

Thông báo Mua sắm vật tư xây dựng cho khu B&D-Cáp nguồn tủ điện MSB-1 (Lần 2)

Thông báo mời chào giá thiết bị tin học và các linh kiện tin học
09/05/2024, 10:47

Thông báo mời chào giá thiết bị tin học và các linh kiện tin học

1
Thông báo mời chào giá Khung và card mở rộng hệ thống tổng đài điện thoại
2
Thông báo mời chào giá trang thiết bị
3
Thông báo mời chào giá Mua sắm trang thiết bị và linh kiện công nghệ thông tin cho khu B-D
4
Thông báo Mua sắm vật tư xây dựng cho khu B&D-Cáp nguồn tủ điện MSB-1 (Lần 2)
5
Thông báo mời chào giá thiết bị tin học và các linh kiện tin học