Thông báo mời chào giá Mua sắm vật tư tổng hợp và vật tư sửa chữa năm 2023
17/05/2023, 17:53

Thông báo mời chào giá Mua sắm vật tư tổng hợp và vật tư sửa chữa năm 2023

Thông báo Mời chào giá gói May đồ vải năm 2023
16/05/2023, 16:10

Thông báo Mời chào giá gói May đồ vải năm 2023

Thông báo mời chào giá gói giặt ủi năm 2023
16/05/2023, 15:52

Thông báo mời chào giá gói giặt ủi năm 2023

Thông báo Lịch tiếp công dân thường xuyên tại Bệnh viện Bình Dân năm 2023
28/04/2023, 15:55

Thông báo Lịch tiếp công dân thường xuyên tại Bệnh viện Bình Dân năm 2023

Thông báo Mời chào giá Vật tư y tế năm 2023
25/04/2023, 16:04

Thông báo Mời chào giá Vật tư y tế năm 2023

1
Thông báo mời chào giá Mua sắm vật tư tổng hợp và vật tư sửa chữa năm 2023
2
Thông báo Mời chào giá gói May đồ vải năm 2023
3
Thông báo mời chào giá gói giặt ủi năm 2023
4
Thông báo Lịch tiếp công dân thường xuyên tại Bệnh viện Bình Dân năm 2023
5
Thông báo Mời chào giá Vật tư y tế năm 2023