Thông báo mời chào giá sửa chữa, thay thế linh kiện Máy chụp MSCT 64 lát cắt năm 2022
01/11/2022, 09:50

Thông báo mời chào giá sửa chữa, thay thế linh kiện Máy chụp MSCT 64 lát cắt năm 2022

Thông báo tuyển dụng điều dưỡng năm 2022
20/10/2022, 15:30

Thông báo tuyển dụng điều dưỡng năm 2022

Hướng dẫn về sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID- 19 tại nơi công cộng
18/10/2022, 14:19

Hướng dẫn về sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID- 19 tại nơi công cộng

Thông báo mời chào giá sửa chữa thay thế linh kiện Máy tán sỏi laser năm 2022
28/09/2022, 14:26

Thông báo mời chào giá sửa chữa thay thế linh kiện Máy tán sỏi laser năm 2022

Thông báo Khám ngoài giờ vào dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2022
25/08/2022, 11:08

Thông báo Khám ngoài giờ vào dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2022

1
Thông báo mời chào giá sửa chữa, thay thế linh kiện Máy chụp MSCT 64 lát cắt năm 2022
2
Thông báo tuyển dụng điều dưỡng năm 2022
3
Hướng dẫn về sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID- 19 tại nơi công cộng
4
Thông báo mời chào giá sửa chữa thay thế linh kiện Máy tán sỏi laser năm 2022
5
Thông báo Khám ngoài giờ vào dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2022
Thông báo Khám bệnh ngoài giờ Tết Dương lịch 01/01/2018
21/12/2017, 15:07

Thời gian khám bệnh: 

  • 7:00-11:30, thứ 2, ngày 01/01/2018