Thông báo về việc không khám bệnh ngoài giờ vào các ngày Thứ Bảy
01/04/2020, 10:50

Thông báo về việc không khám bệnh ngoài giờ vào các ngày Thứ Bảy

Thông báo "Về thay đổi thời gian xét tuyển viên chức (Vòng 2) do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra"
03/02/2020, 15:21

Thông báo "Về thay đổi thời gian xét tuyển viên chức (Vòng 2) do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra"

Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức vòng 2 tại Bệnh viện Bình Dân năm 2017 - 2019
20/01/2020, 15:40

Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức vòng 2 tại Bệnh viện Bình Dân năm 2017 - 2019

Thông báo số 2 Hội nghị khoa học Bệnh viện Bình Dân lần thứ 20
02/01/2020, 08:01

Thông báo số 2 Hội nghị khoa học Bệnh viện Bình Dân lần thứ 20

Thông báo Khoa Nam học không khám ngoài giờ ngày 21/12/2019
18/12/2019, 13:15

Thông báo Khoa Nam học không khám ngoài giờ ngày 21/12/2019

1
Thông báo về việc không khám bệnh ngoài giờ vào các ngày Thứ Bảy
2
Thông báo "Về thay đổi thời gian xét tuyển viên chức (Vòng 2) do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra"
3
Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức vòng 2 tại Bệnh viện Bình Dân năm 2017 - 2019
4
Thông báo số 2 Hội nghị khoa học Bệnh viện Bình Dân lần thứ 20
5
Thông báo Khoa Nam học không khám ngoài giờ ngày 21/12/2019