Thông báo chiêu sinh

Thông báo chiêu sinh Lớp PTNS Tiết niệu khóa 41
19/07/2022, 11:17

Thông báo chiêu sinh Lớp PTNS Tiết niệu khóa 41

Thông báo chiêu sinh Lớp PTNS Ngoại Tổng quát nâng cao khóa 9
19/07/2022, 11:11

Thông báo chiêu sinh Lớp PTNS Ngoại Tổng quát nâng cao khóa 9

Thông báo chiêu sinh Lớp PTNS Ngoại Tổng quát cơ bản khóa 11
05/04/2022, 12:02

Thông báo chiêu sinh Lớp PTNS Ngoại Tổng quát cơ bản khóa 11

Thông báo chiêu sinh Lớp PTNS Ngoại Tiết niệu khóa 40
05/04/2022, 11:47

Thông báo chiêu sinh Lớp PTNS Ngoại Tiết niệu khóa 40

Thông báo chiêu sinh lớp PTNS TQ nâng cao khóa 8 & Tiết niệu khóa 39
19/01/2021, 10:37

Thông báo chiêu sinh lớp PTNS TQ nâng cao khóa 8 & Tiết niệu khóa 39

1
Thông báo chiêu sinh Lớp PTNS Tiết niệu khóa 41
2
Thông báo chiêu sinh Lớp PTNS Ngoại Tổng quát nâng cao khóa 9
3
Thông báo chiêu sinh Lớp PTNS Ngoại Tổng quát cơ bản khóa 11
4
Thông báo chiêu sinh Lớp PTNS Ngoại Tiết niệu khóa 40
5
Thông báo chiêu sinh lớp PTNS TQ nâng cao khóa 8 & Tiết niệu khóa 39