Thông báo chiêu sinh

Thông báo chiêu sinh lớp PTNS Ngoại Tiết niệu khóa 42
04/11/2022, 16:03

Thông báo chiêu sinh lớp PTNS Ngoại Tiết niệu khóa 42

Thông báo chiêu sinh lớp PTNS Ngoại tổng quát cơ bản khóa 12
04/11/2022, 15:56

Thông báo chiêu sinh lớp PTNS Ngoại tổng quát cơ bản khóa 12

Thông báo bổ sung tuyển sinh sau đại học của Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2022
13/10/2022, 14:45

Thông báo bổ sung tuyển sinh sau đại học của Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2022

Thông báo chiêu sinh Lớp PTNS Tiết niệu khóa 41
19/07/2022, 11:17

Thông báo chiêu sinh Lớp PTNS Tiết niệu khóa 41

Thông báo chiêu sinh Lớp PTNS Ngoại Tổng quát nâng cao khóa 9
19/07/2022, 11:11

Thông báo chiêu sinh Lớp PTNS Ngoại Tổng quát nâng cao khóa 9

1
Thông báo chiêu sinh lớp PTNS Ngoại Tiết niệu khóa 42
2
Thông báo chiêu sinh lớp PTNS Ngoại tổng quát cơ bản khóa 12
3
Thông báo bổ sung tuyển sinh sau đại học của Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2022
4
Thông báo chiêu sinh Lớp PTNS Tiết niệu khóa 41
5
Thông báo chiêu sinh Lớp PTNS Ngoại Tổng quát nâng cao khóa 9