Thông báo "Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi xét tuyển viên chức của Bệnh viện Bình Dân năm 2019"

Thứ hai, 15/06/2020, 13:42 GMT+7

Kính gửi đến Quý đồng nghiệp Thông báo "Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi xét tuyển viên chức của Bệnh viện Bình Dân năm 2019".

Thông tin chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm.

 

BD_TB_CONG_NHYN_KQ_TRUNG_TUYYN_XTVC_BVBV_Page1

 

BD_TB_CONG_NHYN_KQ_TRUNG_TUYYN_XTVC_BVBV_Page2