Thông báo Kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022 của Bệnh viện Bình Dân

Thứ năm, 04/08/2022, 16:05 GMT+7

Bệnh viện Bình Dân Thông báo "Kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022 của Bệnh viện Bình Dân".

Thông tin chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm:

TB_TRUNG_TUYYN_VIEN_CHYC_2022_Page1
TB_TRUNG_TUYYN_VIEN_CHYC_2022_Page2