Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức Bệnh viện Bình Dân năm 2019

Thứ sáu, 28/02/2020, 14:46 GMT+7

Bệnh viện Bình Dân trân trọng thông báo Kết quả xét tuyển viên chức tại Bệnh viện Bình Dân năm 2019.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm.

Trân trọng.

Tập tin đính kèm: